SMETANA AM spol. s r.o.,   e-mail: smetanaam@smetanaam.sk,   tel.: +421 908 482420, +421 905 813155

Kontakty

 

 

SMETANA AM spol. s r.o.
Rudník 346
90623 Rudník
Slovakia

Obchodný register: Okresný súd Trenčín, vložka číslo 18866/R, Oddiel: Sro

IČO: 36338621
DIČ: 2021881983
IČ DPH: SK2021881983

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: VUB a.s. 2968635154/0200 , IBAN: SK8802000000002968635154

telefón: +421 908 482420, +421 905 813155
e-mail: smetanaam@smetanaam.sk

 

Ing. Milan Smetana
majiteľ / konateľ spoločnosti
telefón: +421 905 813155
e-mail: smetanaam@smetanaam.sk

Martin Smetana
majiteľ / konateľ spoločnosti
telefón: +421 908 482420
e-mail: smetanaam@smetanaam.sk

Milan Smetana
majiteľ spoločnosti
telefón: +421 905 519296
e-mail: smetanaam@smetanaam.sk

Anna Smetanová
ekonóm
telefón: +421 907 986636
e-mail: ekonom@smetanaam.sk

Mgr. Marcela Smetanová
konateľ spoločnosti
telefón: +421 905 857934
e-mail: ekonom@smetanaam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422771
fax č.: 046/5420685
e-mail: tn@soi.sk

 

SMETANA AM spol. s r.o.,  906 23 Rudník 346,   IČO: 36338621,  DIČ: 2021881983,  IBAN: SK8802000000002968635154,   e-mail: smetanaam@smetanaam.sk

ver.1.0.14.10.13.   ©  SMETANA AM spol. s r.o.  2014     design & code:   spectre.graphix@gmail.com   www.sgraphix.sk